Skatteplikt i Norge

Utenlandske selskap og enkeltpersonforetak som har økonomisk aktivitet i Norge og på norsk sokkel, er i utgangspunktet skattepliktige til Norge etter norsk lov. Skatteavtaler Norge har inngått med andre land innebærer likevel at virksomhet i Norge i noen typer tilfeller ikke blir regnet som skattepliktig.

Registering i Merverdiregisteret

Utenlandske næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning i Norge, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder ikke når omsetning og avgiftspliktig uttak er mindre enn 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode.