Skatteplikt i Norge

Utenlandske selskap og enkeltpersonforetak som har økonomisk aktivitet i Norge og på norsk sokkel, er i utgangspunktet skattepliktige til Norge etter norsk lov. Skatteavtaler Norge har inngått med andre land innebærer likevel at virksomhet i Norge i noen typer tilfeller ikke blir regnet som skattepliktig.

Du må rapportere oppdraget ditt

Oppdrag og eventuelle underoppdrag som gis til utenlandske oppdragstakere skal rapporteres til Skatteetaten. Utenlandske oppdragstakere har plikt til å rapportere sine ansatte.

Registering i Merverdiregisteret

Utenlandske næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning i Norge, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder ikke når omsetning og avgiftspliktig uttak er mindre enn 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode.