Krav til et forsvarlig arbeidsmiljø

I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter for alle arbeidsforhold i Norge. Blant annet skal alle som jobber i Norge ha:

Generelt om arbeidsforhold i Norge

Er arbeidstakeren ansatt i en utenlandsk virksomhet og utsendt til Norge, gjelder egne regler. Disse reglene skal sikre arbeidstakerne visse minimumsrettigheter i forbindelse med arbeid over landegrensene.