Innreise til Norge for EU/EØS-borgere

Ansatte fra EU/EØS-landene må registrere seg når de skal arbeide i Norge. Det er egne regler for utsendte arbeidstakere.

Innreise til Norge for borgere fra land utenfor EU/EØS

Ansatte fra land utenfor EU/EØS trenger en oppholdstillatelse før de kan komme til Norge. Det er egne regler for utsendte arbeidstakere.