Medlemskap i folketrygden

Når du jobber og betaler skatt, er du pliktig medlem i folketrygden. Det er arbeidsgiveren din som er ansvarlig for at du blir medlem i folketrygden. Du er ikke medlem hvis du arbeider midlertidig for din utenlandske arbeidsgiver i Norge.