Banktjenester

Hvis du er ansatt i Norge trenger du norsk bankkonto, slik at det blir lettere for deg å motta lønnen din.

Det norske samfunnet

Hvis du ønsker å lære med om det norske samfunnet og norsk kultur, får du en innføring i dette hos nyinorge.no. Du finner også praktisk informasjon her, som kan hjelpe deg den første tiden i Norge.