Tannhelsetjenesten

Alle barn under 18 år som er bosatt i Norge, har rett til gratis tannhelsetjeneste i Norge. Voksne over 20 år må som regel betale dette selv.