Om å betale skatt i Norge

Det norske skattesystemet er basert på at alle skal betale skatt etter evne, slik at skattebyrden skal oppleves som rettferdig. Utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i Norge må som regel betale skatt.

Skattekort for utenlandske arbeidstakere

Når du arbeider i Norge må du ha et skattekort. Ditt norske identitetsnummer vil stå på skattekortet.

Adresseendring

Det er viktig å melde hvilken adresse du mottar post på. Les mer om adresseendring og flytting hos Skatteetaten.

Skattemelding og skatteoppgjør

I månedsskiftet mars/april vil du få tilsendt en oversikt over dine inntekter, formue og gjeld for året før. Dette blir kalt en skattemelding. Du må kontrollere at opplysningene i skattemeldingen stemmer slik at du ikke betaler for mye eller for lite skatt. Slik kontrollerer du skattemeldingen din.

Når skattemeldingen din er behandlet, vil du få et skatteoppgjør. Der kan du se hvilken inntekt det er beregnet skatt av, og om du skylder eller får igjen penger. Har du norsk arbeidsgiver, vil du vanligvis få skatteoppgjøret i juni. Har du utenlandsk arbeidsgiver, vil du få skatteoppgjøret i oktober. Les mer om skatteoppgjør.