1.Bemanningsbyråer

Skal du benytte deg av bemanningsbyrå, må du bruke et byrå som er registrert i Arbeidstilsynets register. Det er kun lov å bruke bemanningsforetak som er registrert i dette registeret. Her kan du søke i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Dersom du benytter deg av et utenlandsk bemanningsbyrå må dette rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det er egne regler for innleie av arbeidskraft.

Dersom de innleide arbeidstakerne skal arbeide i bygg, verft, renhold, jordbruk og gartnerier har du som oppdragsgiver ansvar for å sjekke at bemanningsbyrået sikrer allmengjorte lønns- og arbeidsvilkår for de innleide arbeiderne.

2.Hvordan rekruttere til Norge

NAV bistår alle typer arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS. NAV rekrutterer ikke aktivt arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS.

!Korona og karanteneplikt

Du har ansvar for å hindre smitte av covid-19 når du kommer til Norge for å jobbe.   

  1. For å komme inn i Norge må du fylle ut en digital innreiseregistrering før avreise. 
  2. Du må ved innreise til Norge vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 24 timer før innreise.  
  3. Du er forpliktet til å ta en COVID-19-test ved ankomst til Norge. 
  4. Du har karanteneplikt i 10 dager fra den dagen du ankommer.
  5. Alle som ar vært i Storbritannia, Sør Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil må ta en PCR-test ved grensen til Norge

Lenke til mer informasjon: https://www.helsenorge.no/koronavirus

?Har du noen spørsmål

Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Skatteetaten dersom du setter ut et oppdrag til et utenlandsk foretak, og er i tvil om regelverket.

!Utenlandske arbeidstakere kan få hjep hos SUA

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere kan utlendinger som skal jobbe i Norge foreta nødvendig registrering, søke om oppholdstillatelse og skattekort, få norsk identitetsnummer og informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.