1.Slik kjøper du tjenester fra utlandet

Du kan velge å gi et oppdrag til et utenlandsk foretak. Oppdraget og arbeidstakere på oppdraget må da rapporteres til Skatteetaten.

?Har du noen spørsmål

Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Skatteetaten dersom du setter ut et oppdrag til et utenlandsk foretak, og er i tvil om regelverket.