?Har du noen spørsmål

Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Skatteetaten dersom du setter ut et oppdrag til et utenlandsk foretak, og er i tvil om regelverket.