?Du kan få hjelp hos SUA

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere kan du foreta nødvendig registrering, søke om skattekort, få norsk identitetsnummer og informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.